Verwerkingsregister

Ambtshalve inschrijven van niet-ingeschreven Gentenaren

samenvatting

Categorie
Bevolkingsadministratie
Verwerkende dienst
Dienst Burgerzaken
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Ambtshalve inschrijving betreft personen waarvan de wijkagent vaststelt dat zij in Gent wonen, maar die niet ingeschreven zijn. Dat gebeurt op basis van 'Model 6' waarbij een andere gemeente de adreswijziging naar Gent heeft aangegeven. Ambtshalve inschrijving komt zelden voor en gebeurt enkel op besluit van het college van burgemeester en schepenen. Wanneer schrijven we een burger ambtshalve in op zijn reële hoofdverblijfplaats in Gent? Wanneer: - de geregistreerde hoofdverblijfplaats niet overeenkomt met de reële verblijfplaats van de burger, - er geen hoofdverblijfplaats is, - de burger weigert om zijn adreswijziging naar Gent te laten registreren.

Gegevens

Over wie?

Burger (en eventueel andere gezinsleden) die ambtshalve ingeschreven wordt.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • C: Financiële bijzonderheden
  • D: Persoonlijke kenmerken
  • F: Leefgewoonten
  • H. Samenstelling van het gezin
  • M. Woningkenmerken
  • P. Beroep en betrekking
  • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Art. 9 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Bewaartermijn

5 jaar. Zie selectielijst voor gemeenten 3.02.02.12.