Verwerkingsregister

Behandelen van aanvragen tot herinschrijving van niet-Belgen

samenvatting

Categorie
Vreemdelingenadministratie
Verwerkende dienst
Dienst Burgerzaken
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Dienst Burgerzaken verwerkt aanvragen van niet-Belgen tot herinschrijving na Ambtshalve Afvoering en bij Recht op Terugkeer. Het betreft niet-Belgen die te lang in het buitenland zijn verbleven in verhouding tot hun recht op terugkeer en daardoor al geschrapt zijn of ook niet-Belgen die binnen België van domicilie zijn veranderd maar dat niet hebben aangegeven.

Gegevens

Over wie?

Niet-Belg die her-inschrijving aanvraagt.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • D: Persoonlijke kenmerken
  • M. Woningkenmerken
  • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Ontvangers

  • Dienst Vreemdelingenzaken

Bewaartermijn

5 jaar.