Verwerkingsregister

Begeleiden van werkzoekende vluchtelingen (Werkplek Vluchtelingen Gent)

samenvatting

Categorie
Activering
Verwerkende dienst
Dienst Werk en Activering
Rechtmatigheid
Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Beschrijving

De Dienst Werk houdt een persoonlijk dossier bij van werkzoekende vluchtelingen. Dit dossier bevat begeleidingsdoelstellingen, een actieplan en de evaluatie van ondernomen acties. De begeleiding van werkzoekende vluchtelingen kadert binnen een ESF-project (Europees Sociaal Fonds) dat Stad Gent opneemt via de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling).

Gegevens

Over wie?

Werkzoekende vluchteling.

Welke persoonsgegevens?

 • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
 • B. Contactgegevens
 • C: FinanciĆ«le bijzonderheden
 • D: Persoonlijke kenmerken
 • H. Samenstelling van het gezin
 • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

 • N1: Lichamelijke gezondheid
 • N2: Psychische gezondheid
 • R. Raciale of etnische gegevens

Rechtmatigheid

Type

Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Verduidelijking

De werkzoekende vluchteling ondertekent een privacydocument in beheer van de VDAB.

Ontvangers

 • Departement Sociale Dienstverlening
 • ESF (Europees Sociaal Fonds)
 • IN-Gent EVA vzw
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Bewaartermijn

15 jaar, volgens de richtlijn van het Europees Sociaal Fonds.