Verwerkingsregister

Afleveren en beheer van een reisdocument of reispas

samenvatting

Categorie
Bevolkingsadministratie
Verwerkende dienst
Dienst Burgerzaken
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Dienst Burgerzaken voorziet burgers van een reispas of -document op hun aanvraag.

Gegevens

Over wie?

Burger die een reispas aanvraagt, ofwel die gedomicilieerd is in Gent, ofwel die Belgisch is maar gedomicilieerd in het buitenland met Gent als laatste verblijfplaats in België.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • W. Beeldopnamen

Welke gevoelige persoonsgegevens?

  • A4: Biometrische identificatiegegevens

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Omzendbrief FOD Buitenlandse Zaken van 15/09/2017, van toepassing vanaf 01/01/2018.

Bewaartermijn

11 jaar voor de registers van afgeleverde reispassen in overeenstemming met Maréchal I, blz. 36-37n 101.