Verwerkingsregister

Afleveren van de toelating voor het houden van reisduiven

samenvatting

Categorie
Bevolkingsadministratie
Verwerkende dienst
Dienst Burgerzaken
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Dienst Burgerzaken gaat in het strafregister na of de kandidaat-houder van reisduiven een toelating mag krijgen. Zo ja, verleent de dienst effectief de machtiging tot het houden van een hok reisduiven.

Gegevens

Over wie?

Kandidaat-houder van reisduiven.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens

Welke gevoelige persoonsgegevens?

  • K. Gerechtelijke gegevens

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

24 JULI 1923. - Wet ter bescherming van de militaireĀ duiven en ter beteugeling van het aanwenden van duiven voor bespieding, art. 1 tem 15.

Ontvangers

  • Koninklijke Belgische Duivenbond

Bewaartermijn

Tot het einde van de vergunning.