Verwerkingsregister

Aanbieden van transitwoningen voor wie in aanmerking komt

samenvatting

Categorie
Maatschappelijke hulpverlening
Verwerkende dienst
Dienst Wonen
Rechtmatigheid
Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag

Beschrijving

Het Team Transitwoningen beoordeelt of bepaalde doelgroepen voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tijdelijk verblijf. De doelgroepen en voorwaarden zijn opgenomen in het reglement. Bijvoorbeeld personen die in een acute noodsituatie zijn zoals bij brand, ontploffing, overstroming, een onbewoonbaarverklaring, slachtoffer zijn van huisjesmelkerij...

Gegevens

Over wie?

Aanvragers van een noodwoning

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • H. Samenstelling van het gezin
  • M. Woningkenmerken
  • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag

Verduidelijking

2022_GR_00448 - Nieuw reglement voor de tijdelijke en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van transitwoningen, nieuw model van precaire gebruiksovereenkomst voor de transitwoningen met als bijlage het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen - Goedgekeurd door de Gemeenteraad op zitting van 23 mei 2022.

Ontvangers

  • Juridische Dienst
  • OCMW Gent

Bewaartermijn

10 jaar