Verwerkingsregister

Afleveren en beheer van elektronische verblijfskaarten (eVK)

samenvatting

Categorie
Vreemdelingenadministratie
Verwerkende dienst
Dienst Burgerzaken
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Dienst Burgerzaken voorziet niet-Belgen van een elektronische verblijfskaart (eVK) en doet alle opvolging die daarbij komt kijken: - opvolging van meldingen van verlies of diefstal voor de aanvraag van een nieuwe elektronische verblijfskaart - opvolging van de nieuwe aanvragen van pin- en/of puk-code - registratie van de vernietigde eVK's

Gegevens

Over wie?

Niet-Belg met elektronische verblijfskaart (eVK).

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Algemene instructies elektronische vreemdelingenkaarten en bepaalde verblijfsdocumenten van Dienst Vreemdelingenzaken. Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Ontvangers

  • Dienst Vreemdelingenzaken
  • Lokale politie

Bewaartermijn

1 jaar. Zie selectielijst voor gemeenten 3.02.04.01.