Verwerkingsregister

Woonbegeleiding van huurders

samenvatting

Categorie
Maatschappelijke hulpverlening
Verwerkende dienst
Dienst Sociale Woonbegeleiding
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Het Team Huurbegeleiding van het OCMW Gent begeleidt huurders van het Sociaal Verhuurkantoor Gent intensief in functie van woonzekerheid.

Gegevens

Over wie?

Cliënten Team Huurbegeleiding

Welke persoonsgegevens?

 • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
 • A2: Elektronische identificatiegegevens
 • A3: Elektronische lokalisatiegegevens
 • B. Contactgegevens
 • C: Financiële bijzonderheden
 • D: Persoonlijke kenmerken
 • E: Fysieke gegevens
 • F: Leefgewoonten
 • H. Samenstelling van het gezin
 • I. Vrijetijdsbesteding en interessen
 • J. Lidmaatschappen
 • L. Consumptiegewoonten
 • M. Woningkenmerken
 • O. Opleiding en vorming
 • P. Beroep en betrekking
 • Q. Rijksregisternummer
 • W. Beeldopnamen

Welke gevoelige persoonsgegevens?

 • G: Psychische gegevens
 • K. Gerechtelijke gegevens
 • N1: Lichamelijke gezondheid
 • N2: Psychische gezondheid
 • N3: Risicosituaties en risicogedragingen
 • R. Raciale of etnische gegevens
 • S. Gegevens over het seksuele leven
 • T. Politieke opvattingen
 • U. Filosofische of religieuze overtuigingen
 • V: Lidmaatschap van een vakvereniging

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het Sociaal Huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

Bewaartermijn

Permanent omwille van de cultuurhistorische waarde. We bewaren persoonsgegevens soms ook permanent in ons archief volgens de archiefwetgeving. Het doel van de verwerking is dan wel veranderd naar ‘archivering in het algemeen belang’ en is niet meer het doel waarvoor we de gegevens eerst gebruikt hebben. Die gearchiveerde gegevens zijn ook lange tijd (120 jaar) ontoegankelijk en onleesbaar. We verwerken ze in die periode op geen enkel andere manier dan strikt nodig voor de bewaring ervan. De begeleiding maakt deel uit van het sociaal dossier. Zie selectielijst voor OCMW's 10.01.