Verwerkingsregister

Activeren van cliënten door middel van het project OpStap

samenvatting

Categorie
Activering
Verwerkende dienst
Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen
Rechtmatigheid
Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Beschrijving

Het Team OpStap biedt cliënten een zinvolle dagbesteding aan via vrijwilligerswerk opdat ze terug een normaal leven kunnen opbouwen.

Gegevens

Over wie?

Cliënten die deelnemen aan het project OpStap.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • D: Persoonlijke kenmerken
  • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Verduidelijking

De vrijwilligers ondertekenen een afsprakennota in het kader van hun activeringsopdracht.

Bewaartermijn

Tot men geen vrijwilliger meer is in het project OpStap.