Verwerkingsregister

Aanvragen behandelen voor financiële tussenkomst in de verblijfkosten

samenvatting

Categorie
Verstrekken van premies
Verwerkende dienst
Zelfstandig Wonen
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist over de aanvragen voor financiële tussenkomst voor een opname in een woonzorgcentrum of verblijf in een assistentiewoning.

Gegevens

Over wie?

Cliënt die een financiële tussenkomst voor een opname in een woonzorgcentrum of verblijf in een assistentiewoning aanvraagt.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • C: Financiële bijzonderheden
  • D: Persoonlijke kenmerken
  • H. Samenstelling van het gezin
  • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

  • G: Psychische gegevens
  • N1: Lichamelijke gezondheid

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Ontvangers

  • FIN Ouderenzorg

Bewaartermijn

5 jaar