Verwerkingsregister

Afleveren en beheer van rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen

samenvatting

Categorie
Bevolkingsadministratie
Verwerkende dienst
Dienst Burgerzaken
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Dienst Burgerzaken voorziet burgers van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of een internationaal rijbewijs. Daarnaast houdt de dienst ook de Inlichtingenfiches bij van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen om deze bewijzen correct af te kunnen geven.

Gegevens

Over wie?

Burger die een rijbewijs aanvraagt.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens

Welke gevoelige persoonsgegevens?

  • K. Gerechtelijke gegevens
  • N1: Lichamelijke gezondheid

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Ontvangers

  • Arts van de betrokkene
  • Openbaar Ministerie (parket)
  • Politie Gent

Bewaartermijn

5 jaar. Het betreft formele registers bij de gemeente. Zie selectielijst voor gemeenten 3 02.03.10.