Verwerkingsregister

Voeren van het openbaar onderzoek bij een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

samenvatting

Categorie
Patrimoniumbeheer en kadaster
Verwerkende dienst
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning verwerkt gegevens van eigenaars binnen een bepaald Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de organisatie van een openbaar onderzoek naar aanleiding van dat RUP. Bij uitbreiding zoekt de dienst soms ook eigenaren op aanpalend aan het RUP.

Gegevens

Over wie?

Eigenaren van de aanpalende en aangrenzende percelen van het perceel waarvoor omgevingsvergunning is aangevraagd. Bij verkavelingsaanvraag alle eigenaren binnen dezelfde verkaveling.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • M. Woningkenmerken

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Vlaamse Codex ruimtelijke ordening: gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, afgekort "VCRO"]Datum 15/05/2009 / OV decreet: het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning.

Bewaartermijn

Tot het einde van het administratief nut.