Verwerkingsregister

Voeren van het openbaar onderzoek bij een aanvraag tot omgevingsvergunning

samenvatting

Categorie
Informatieve communicatie
Verwerkende dienst
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning zoekt de persoonsgegevens op van de eigenaars betrokken bij een openbaar onderzoek naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Gegevens

Over wie?

Eigenaren van de aanpalende percelen.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Vlaamse Codex ruimtelijke ordening: gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, afgekort "VCRO"]Datum 15/05/2009 / OV decreet: het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.

Bewaartermijn

Permanent omwille van de cultuurhistorische waarde. We bewaren persoonsgegevenssoms ook permanent in ons archief volgens de archiefwetgeving. Het doel van de verwerking is dan wel veranderd naar ‘archivering in het algemeen belang’ en is niet meer het doel waarvoor we de gegevens eerst gebruikt hebben. Die gearchiveerde gegevens zijn ook lange tijd (120 jaar) ontoegankelijk en onleesbaar. We verwerken ze in die periode op geen enkel andere manier dan strikt nodig voor de bewaring ervan. Pas nadien worden de gegevens bruikbaar voor historisch onderzoek.