Verwerkingsregister

Archiveren van Rijksregisterwijzigingen Burgerlijke stand

samenvatting

Categorie
Bevolkingsadministratie
Verwerkende dienst
Dienst Burgerzaken
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Dienst Burgerzaken bewaart digitaal de akten en bewijsstukken die aan de grondslag liggen om wijzigingen over de Burgerlijke stand in het Rijksregister aan te passen.

Gegevens

Over wie?

Burger ingeschreven in Gent voor wie de akte geldt.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • H. Samenstelling van het gezin

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Bewaartermijn

Permanent. Wijzigingen aan het rijksregister moeten permanent bewaard worden voor de historiek van de gegevens. Wijzigingen in het verleden moeten traceerbaar blijven. Permanent ook omwille van de cultuurhistorische waarde. We bewaren persoonsgegevens soms ook permanent in ons archief volgens de archiefwetgeving. Het doel van de verwerking is dan wel veranderd naar ‘archivering in het algemeen belang’ en is niet meer het doel waarvoor we de gegevens eerst gebruikt hebben. Die gearchiveerde gegevens zijn ook lange tijd (120 jaar) ontoegankelijk en onleesbaar. We verwerken ze in die periode op geen enkel andere manier dan strikt nodig voor de bewaring ervan. Pas nadien worden de gegevens bruikbaar voor historisch onderzoek.