Verwerkingsregister

Aanbieden van technische diensten voor wegen, bruggen en waterlopen

samenvatting

Categorie
Dienstverlenende taken aan bewoners
Verwerkende dienst
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Rechtmatigheid
Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Beschrijving

Bewoners, eigenaars en belanghebbenden kunnen voor diensten van technische aard betreffende wegen, bruggen en waterlopen, beroep doen op de Stad Gent. Het overzicht van deze diensten staat in het 'retributiereglement voor diensten van technische aard'.

Gegevens

Over wie?

Aanvrager van een technische dienst.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • C: Financiële bijzonderheden

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Verduidelijking

De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen voert de diensten van technische aard uit op vraag van bewoners, eigenaars of belanghebbenden. Zij geven bij de aanvraag hun contactgegevens en andere noodzakelijke financiële gegevens op. Retributiereglement voor diensten van technische aard, Gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2017.

Ontvangers

  • Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bewaartermijn

Tot het einde van administratief nut.