Verwerkingsregister

Analyse van parkeerbezetting

samenvatting

Categorie
Statistisch onderzoek
Verwerkende dienst
IVA Mobiliteitsbedrijf
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

De Cel Monitoring en Evaluatie onderzoekt de verhouding tussen bezoekers en bewoners qua parkeerbezetting. En volgt daarin de evolutie op.

Gegevens

Over wie?

Eigenaar van de nummerplaat

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • W. Beeldopnamen

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

- Algemene Verordening Gegevensbescherming art. 5 (b) en art. 89 - Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, art. 186 - art. 208.

Bewaartermijn

Permanent, omwille van de cultuurhistorische waarde. We bewaren persoonsgegevens soms ook permanent in ons archief volgens de archiefwetgeving. Het doel van de verwerking is dan wel veranderd naar ‘archivering in het algemeen belang’ en is niet meer het doel waarvoor we de gegevens eerst gebruikt hebben. Die gearchiveerde gegevens zijn ook lange tijd (120 jaar) ontoegankelijk en onleesbaar. We verwerken ze in die periode op geen enkel andere manier dan strikt nodig voor de bewaring ervan. Pas nadien worden de gegevens bruikbaar voor historisch onderzoek. Zie selectielijst steden en gemeenten 3010106 01 714.