Verwerkingsregister

Aanleggen van gratis geveltuinen (Geveltuinbrigade)

samenvatting

Categorie
Dienstverlenende taken aan bewoners
Verwerkende dienst
Dienst Milieu en Klimaat
Rechtmatigheid
Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag

Beschrijving

De Stad doet een oproep om zich kandidaat te stellen voor de aanleg van een gratis geveltuin en verzamelt de contactgegevens en adressen van bewoners die zich effectief kandidaat stellen. Deze gegevens worden gedeeld met de Geveltuinbrigade van het Gents MilieuFront die de eigenlijke aanleg van de geveltuinen op zich neemt. Mits toestemming van de bewoner, kan een foto genomen van de aangelegde geveltuin voor communicatiedoeleinden.

Gegevens

Over wie?

Bewoner die zich kandidaat stelt voor een gratis geveltuin.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • M. Woningkenmerken

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag

Verduidelijking

Reglement voor het aanleggen en beheren van een geveltuin en van een straattuin, gemeenteraad, 25 oktober 2021. Klimaatplan Gent 2020-2025, gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn, 23 november 2020.

Ontvangers

  • vzw Gents Milieu Front

Bewaartermijn

1 jaar na stopzetting van het beheer van de geveltuin