Verwerkingsregister

Afleveren en beheer van akten Burgerlijke Stand

samenvatting

Categorie
Bevolkingsadministratie
Verwerkende dienst
Dienst Burgerzaken
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

De Burgerlijke Stand van Dienst Burgerzaken verzamelt gegevens van burgers noodzakelijk om allerlei akten aan te kunnen maken. Voorbeelden van akten zijn: geboorte akte, huwelijksakte, akte van nationaliteit of van verlies van nationaliteit en overlijdensakte. De Dienst Burgerzaken wisselt ook akten uit met andere gemeenten wanneer dat nodig is voor een bepaalde burger of een bepaald dossier. Burgers kunnen bij het loket van de Burgerlijke Stand terecht (persoonlijk en online via het e-loket) om uittreksels, attesten of aktes die henzelf betreffen te raadplegen of aan te vragen.

Gegevens

Over wie?

Burger waarvoor akten worden beheerd ; eventueel ook de ouder, partner of getuige van deze burger

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Burgerlijk Wetboek, Art. 14, 15, 16, 17 waarin wordt beschreven hoe de akten worden bewaard, o.m. 'De akten van de burgerlijke stand worden, behoudens wettelijke uitzonderingen, in gedematerialiseerde vorm opgemaakt in de Databank Akten Burgerlijke Stand (afgekort DABS).'

Bewaartermijn

Dit betreft minuten van geboorte-huwelijks- en overlijdensakten. Deze mogen vernietigd worden na einde van hun administratief nut, op voorwaarde dat het bevolkingsregister bewaard is.