Verwerkingsregister

Aanbieden van Lab10, een ruimte voor jongeren om te experimenteren

samenvatting

Categorie
Dienstverlenende taken aan bewoners
Verwerkende dienst
Jeugddienst
Rechtmatigheid
Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Beschrijving

De Jeugddienst verwerkt de gegevens van de aanvragers (tussen 16 en 30 jaar) van Lab10. Lab 10 is een ruimte die gratis ter beschikking staat om er ideeën creatief uit te werken. Om zeker te zijn dat de aanvrager tot de leeftijdsdoelgroep behoort, wordt er in het aanvraagformulier naar gevraagd.

Gegevens

Over wie?

Aanvragers tussen 16 en 30 jaar van Lab10.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • D: Persoonlijke kenmerken

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Verduidelijking

Er wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten tussen de Stad en de gebruiker(s) van Lab 10 voor een gebruik van maximaal één jaar.

Bewaartermijn

Als derden geen retributie moeten betalen, dan vernietigen na einde administratief nut. zie Selectielijst Gemeenten: 3140103 04 dus vernietigen na einde gebruik van de ruimte, en 2 bijkomende jaren indien de betrokkene toestemming geeft om verder geïnformeerd te worden over het aanbod van nieuwe ruimtes. Vernietigen wanneer betrokkene aangeeft niet meer geïnformeerd te willen worden.