Verwerkingsregister

Vervallen recht op sturen nagaan voor de uitreiking van een rijbewijs

samenvatting

Categorie
Handhaving gemeentelijke reglementen
Verwerkende dienst
Dienst Burgerzaken
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Dienst Burgerzaken houdt de vervallen van het recht tot sturen bij om na te gaan of een burger aan de voorwaarden voldoet tot het bekomen van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of een internationaal rijbewijs.

Gegevens

Over wie?

Houder van een rijbewijs van wie het recht tot sturen is vervallen.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens

Welke gevoelige persoonsgegevens?

  • K. Gerechtelijke gegevens
  • N1: Lichamelijke gezondheid
  • N2: Psychische gezondheid

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Ontvangers

  • Arts van de betrokkene
  • Openbaar Ministerie (parket)
  • Politie Gent

Bewaartermijn

Wisselend. 10 jaar voor de registers en afschriften van vonnissen met betrekking tot het opleggen van een stuurverbod, te rekenen vanaf het verlopen van het stuurverbod, dit in overeenstemming met de geldigheid van de elektronische rijbewijzen. Permanent voor de registers van uitgereikte rijbewijzen omwille van de cultuurhistorische waarde. We bewaren persoonsgegevens soms ook permanent in ons archief volgens de archiefwetgeving. Het doel van de verwerking is dan wel veranderd naar ‘archivering in het algemeen belang’ en is niet meer het doel waarvoor we de gegevens eerst gebruikt hebben. Die gearchiveerde gegevens zijn ook lange tijd (120 jaar) ontoegankelijk en onleesbaar. We verwerken ze in die periode op geen enkel andere manier dan strikt nodig voor de bewaring ervan. Pas nadien worden de gegevens bruikbaar voor historisch onderzoek. Zie selectielijst voor gemeenten 3.02.03.10.