Verwerkingsregister

Aanbieden van een sociale woning aan kandidaat-huurders

samenvatting

Categorie
Verhuren van sociale woning
Verwerkende dienst
Sociaal verhuurkantoor
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Het Sociaal Verhuur Kantoor huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze vervolgens aan sociaal kwetsbare huurders. Daartoe beheert de dienst alle gegevens van kandidaat-huurders zodat men een correcte lijst voor toewijs kan opmaken op het moment dat een woning vrij komt

Gegevens

Over wie?

Kandidaat huurders van een sociale woning

Welke persoonsgegevens?

 • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
 • B. Contactgegevens
 • C: FinanciĆ«le bijzonderheden
 • D: Persoonlijke kenmerken
 • F: Leefgewoonten
 • H. Samenstelling van het gezin
 • M. Woningkenmerken
 • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

 • N5: Gegevens met betrekking tot de zorg

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Kaderbesluit Sociale Huur (besluit Vlaamse Regering 12.10.2007) en haar uitvoeringsbesluiten.

Ontvangers

 • Agentschap Wonen-Vlaanderen
 • OCMW Gent
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Bewaartermijn

10 jaar. Zie selectielijst voor lokale overheden 3 13 05 02 en het Ministerieel Besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders art. 11.