Verwerkingsregister

Begeleiden van deeltijds lerende jongeren in kader van IBAL (Intensieve Begeleiding) en Brug

samenvatting

Categorie
Activering
Verwerkende dienst
Dienst Werk en Activering
Rechtmatigheid
Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Beschrijving

Het Centrum Leren en Werken verwerkt persoonsgegevens van jongeren in een begeleidingstraject van deeltijds werken. Dit om de jongeren te contacteren en hun dossier te raadplegen wanneer de jongeren zich aanbieden. De begeleidingen kaderen in het project IBAL (Intensieve Begeleiding Alternerend Leren) of in brugprojecten ter ondersteuning van jongeren in het deeltijds onderwijs. De Dienst Werk maakt een jaarverslag op over de genomen acties om de doelgroep te bereiken en over de ondernomen begeleiding.

Gegevens

Over wie?

Deeltijds lerende jongere.

Welke persoonsgegevens?

 • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
 • B. Contactgegevens
 • C: FinanciĆ«le bijzonderheden
 • H. Samenstelling van het gezin
 • O. Opleiding en vorming
 • P. Beroep en betrekking
 • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

 • N1: Lichamelijke gezondheid
 • N2: Psychische gezondheid

Rechtmatigheid

Type

Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Verduidelijking

De jongere in een begeleidingstraject, ondertekent een overeenkomst met de Stad Gent.

Ontvangers

 • Departement Onderwijs en Vorming (Vlaamse Overheid)
 • ESF (Europees Sociaal Fonds)

Bewaartermijn

15 jaar, volgens de richtlijn van het Europees Sociaal Fonds.