Verwerkingsregister

Aanvragen behandelen tot eerste erkenning van een jeugdwerkinitiatief

samenvatting

Categorie
Ondersteunen van lokale initiatieven
Verwerkende dienst
Jeugddienst
Rechtmatigheid
Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag

Beschrijving

De Jeugddienst helpt de aanvrager van een eerste erkenning op weg met een ondersteuningsgesprek en/of behandelt de aanvragen voor de eerste erkenning en de startsubsidie jeugdwerk.

Gegevens

Over wie?

Aanvrager voor een ondersteuningsgesprek en/of van een eerste erkenning.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • C: Financiële bijzonderheden
  • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag

Verduidelijking

Reglement voor erkenning van jeugdwerkinitiatieven, Gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2021. De geïnteresseerde vult zijn/haar contactinformatie in op het online webformulier om zo een ondersteuningsgesprek aan te vragen met de Jeugddienst.

Bewaartermijn

Indien traject niet resulteert in een erkenning max. 1 jaar. Indien traject resulteert in een erkenning zonder subsidiëring max. 5 jaar. Indien traject resulteert in een erkenning met subsidiëring, dan tot 10 jaar na het einde van de erkenning van de vereniging.