Verwerkingsregister

Woonbegeleiding van cliënten

samenvatting

Categorie
Maatschappelijke hulpverlening
Verwerkende dienst
Dienst Sociale Woonbegeleiding
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Het Team Wooncoaching van het OCMW Gent begeleidt cliënten intensief in functie van woonzekerheid.

Gegevens

Over wie?

Cliënten Wooncoaching

Welke persoonsgegevens?

 • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
 • A2: Elektronische identificatiegegevens
 • A3: Elektronische lokalisatiegegevens
 • B. Contactgegevens
 • C: Financiële bijzonderheden
 • D: Persoonlijke kenmerken
 • E: Fysieke gegevens
 • F: Leefgewoonten
 • H. Samenstelling van het gezin
 • I. Vrijetijdsbesteding en interessen
 • J. Lidmaatschappen
 • L. Consumptiegewoonten
 • M. Woningkenmerken
 • O. Opleiding en vorming
 • P. Beroep en betrekking
 • Q. Rijksregisternummer
 • W. Beeldopnamen

Welke gevoelige persoonsgegevens?

 • G: Psychische gegevens
 • K. Gerechtelijke gegevens
 • N1: Lichamelijke gezondheid
 • N2: Psychische gezondheid
 • N3: Risicosituaties en risicogedragingen
 • R. Raciale of etnische gegevens
 • S. Gegevens over het seksuele leven
 • T. Politieke opvattingen
 • U. Filosofische of religieuze overtuigingen
 • V: Lidmaatschap van een vakvereniging

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Ontvangers

 • Welzijnsbureau's

Bewaartermijn

Permanent omwille van de cultuurhistorische waarde. We bewaren persoonsgegevens soms ook permanent in ons archief volgens de archiefwetgeving. Het doel van de verwerking is dan wel veranderd naar ‘archivering in het algemeen belang’ en is niet meer het doel waarvoor we de gegevens eerst gebruikt hebben. Die gearchiveerde gegevens zijn ook lange tijd (120 jaar) ontoegankelijk en onleesbaar. We verwerken ze in die periode op geen enkel andere manier dan strikt nodig voor de bewaring ervan. Dossiers omtrent woonbegeleiding maken deel uit van het sociaal dossier. Deze worden permanent bewaard, zie selectielijst voor OCMW's 10.01. Indien het dossiers betreft van personen die geen cliënt zijn bij het OCMW mogen ze na 5 jaar vernietigd worden, zie selectielijst voor OCMW's 10.15.