Verwerkingsregister

Afschrijven van burgers uit het Rijksregister die Gent verlaten voor het buitenland

samenvatting

Categorie
Bevolkingsadministratie
Verwerkende dienst
Dienst Burgerzaken
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Dienst Burgerzaken verwerkt de aangiftes van burgers van hun vertrek naar het buitenland (Model 8): de buurtinspecteur komt dat eerst ter plekke vaststellen op het oude adres. Bij effectieve vaststelling schrijft dienst Burgerzaken de burger uit het Rijksregister af naar het buitenland.

Gegevens

Over wie?

Voormalig in Gent gedomicilieerd burger (en eventueel andere gezinsleden) die verhuis naar buitenland aangeeft.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • D: Persoonlijke kenmerken
  • H. Samenstelling van het gezin
  • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Art. 7, §1, tweede lid en § 5 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Ontvangers

  • Buurtinspecteur

Bewaartermijn

5 jaar. Zie selectielijst voor gemeenten 3.02.02.03.