Verwerkingsregister

Verwijderen van graffiti en wildplak en registreren van de uitgevoerde werken

samenvatting

Categorie
Handhaving gemeentelijke reglementen
Verwerkende dienst
Groendienst
Rechtmatigheid
Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag

Beschrijving

De Groendienst verwijdert graffiti en wildplak van een gebouw op vraag van de getroffen eigenaar of gebruiker. De Groendienst houdt ook een lijst bij van de uitgevoerde werken voor eventuele opvolging achteraf. Dat gebeurt in overeenstemming met het 'Reglement voor het gratis verwijderen van ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers door de stad Gent'. Wildplakkers en graffiteurs die de Stad Gent kan identificeren ontvangen een onkostennota voor het ambtshalve verwijderen van hun graffiti of wildplakken.

Gegevens

Over wie?

Bewoner of eigenaar van het getroffen pand; dader van graffiti of wildplakken.

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag

Verduidelijking

De eigenaar of gebruiker vraagt de verwijdering aan via het standaard-aanvraagformulier (webformulier of papieren formulier) in overeenstemming met het 'Reglement voor het gratis verwijderen van ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers door de stad Gent' (Gemeenteraadsbesluit, 14 december 2015). De dader wordt beboet in overeenstemming met de 'Politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente. (Gemeenteraadsbesluit van 23 september 1998), artikel 5 bis, ter en quater en artikel 19.

Ontvangers

  • Openbaar Ministerie (parket)
  • Politie Gent

Bewaartermijn

Tot het einde van het administratief nut. De contactgegevens van de aanvrager worden vernietigd van zodra de taak is uitgevoerd. De gegevens van de dader worden 5 jaar bewaard voor als de dader hervalt.