Verwerkingsregister

Begeleiden van werknemers in hun doorstroomtraject sociale economie

samenvatting

Categorie
Activering
Verwerkende dienst
Dienst Werk en Activering
Rechtmatigheid
Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Beschrijving

Het Loopbaancentrum Sociale Economie verwerkt persoonsgegevens van medewerkers die een doorstroomtraject aangaan in het kader van een vijfjarige loopbaanopbouw binnen de sociale economie. Men begeleidt medewerkers om hun talenten verder te ontwikkelen en professionele werkervaring op te bouwen. Dit project kadert binnen het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Gegevens

Over wie?

Werknemer in doorstroomtraject.

Welke persoonsgegevens?

 • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
 • B. Contactgegevens
 • C: Financiële bijzonderheden
 • D: Persoonlijke kenmerken
 • F: Leefgewoonten
 • H. Samenstelling van het gezin
 • I. Vrijetijdsbesteding en interessen
 • M. Woningkenmerken
 • O. Opleiding en vorming
 • P. Beroep en betrekking
 • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

 • G: Psychische gegevens
 • N1: Lichamelijke gezondheid
 • N2: Psychische gezondheid
 • R. Raciale of etnische gegevens

Rechtmatigheid

Type

Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Verduidelijking

De werknemer ondertekent een overeenkomst en geeft daardoor toestemming om zijn gegevens te gebruiken binnen het doorstroomtraject. Dit volgens het Decreet Lokale Diensteneconomie en Maatwerkdecreet, gekoppeld aan contracten met ESF en VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding).

Ontvangers

 • ESF (Europees Sociaal Fonds)
 • Leidinggevende
 • Loopbaancentrum VDAB
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Bewaartermijn

10 jaar of 18 jaar indien deel van een Europees Sociaal Fonds traject.