Verwerkingsregister

Behandelen van aansluitingsaanvragen van elektriciteit voor evenementen op openbaar domein

samenvatting

Categorie
Dienstverlenende taken aan derden
Verwerkende dienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Burgers die een activiteit of feest organiseren op openbaar domein en daarvoor elektriciteit nodig hebben, kunnen een aansluiting aanvragen bij Dienst Feesten en Ambulante Handel. Ze betalen daar een retributie voor, volgens het bijhorende retributiereglement.

Gegevens

Over wie?

Aanvrager van de elektriciteitsaansluiting voor een evenement op openbaar domein

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • C: Financiële bijzonderheden

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Aanvragers verklaren zich door het aanvragen van een aansluiting voor elektriciteit, akkoord dat de daarvoor noodzakelijke gegevens worden verwerkt. Dit op basis van het 'Retributiereglement voor de elektriciteitsvoorziening voor evenementen die plaatsgrijpen op het openbaar domein', Gemeenteraad van 18 december 2019.

Ontvangers

  • Departement Financiën

Bewaartermijn

2 jaar. Zie selectielijst voor gemeenten 314.01.05.