Verwerkingsregister

Aanbieden van zorg op maat aan bewoners van assistentiewoningen

samenvatting

Categorie
Bewonersadministratie
Verwerkende dienst
Zelfstandig Wonen
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

De dienst Zelfstandig Wonen houdt een dossier bij van bewoners van assistentiewoningen om hen zorg op maat te kunnen bieden zodat ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Gegevens

Over wie?

Bewoner van een assistentiewoningen

Welke persoonsgegevens?

 • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
 • B. Contactgegevens
 • C: Financiële bijzonderheden
 • D: Persoonlijke kenmerken
 • E: Fysieke gegevens
 • F: Leefgewoonten
 • I. Vrijetijdsbesteding en interessen
 • O. Opleiding en vorming
 • P. Beroep en betrekking
 • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

 • G: Psychische gegevens

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019.

Ontvangers

 • Advies
 • oriëntatie en opname
 • Multidisciplinair Overleg

Bewaartermijn

Tot 5 jaar na overlijden of vertrek van de bewoner.