Verwerkingsregister

Administratie voor uitgeleend materiaal en innen van te-laat-gelden

samenvatting

Categorie
Handhaving gemeentelijke reglementen
Verwerkende dienst
Bibliotheek
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

Stad Gent stuurt herinneringen voor het terugbrengen van materialen, bijvoorbeeld: boeken, CD's, DVD's, ... Men contacteert ontleners ook als de uitleentermijn is verstreken en daardoor te-laat-gelden te betalen zijn.

Gegevens

Over wie?

Bibliotheekgebruiker

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • C: Financiële bijzonderheden
  • D: Persoonlijke kenmerken
  • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

  • K. Gerechtelijke gegevens

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Retributiereglement voor administratieve diensten, Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013.

Ontvangers

  • Dienst Invorderingen

Bewaartermijn

Tot het einde van het administratief nut voor de gewone opvolgingsstukken. 10 jaar voor de financiële bewijsstukken in overeenstemming met selectielijst voor gemeenten 3.14.03.05.