Verwerkingsregister

Aanbieden van zorg en begeleiding aan bewoners van De Baai

samenvatting

Categorie
Maatschappelijke hulpverlening
Verwerkende dienst
Zelfstandig Wonen
Rechtmatigheid
Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Beschrijving

Een multidisciplinair team biedt zorg en psychosociale begeleiding aan op maat van de bewoners van De Baai.

Gegevens

Over wie?

Bewoner van De Baai

Welke persoonsgegevens?

 • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
 • A2: Elektronische identificatiegegevens
 • A3: Elektronische lokalisatiegegevens
 • B. Contactgegevens
 • C: Financiële bijzonderheden
 • D: Persoonlijke kenmerken
 • E: Fysieke gegevens
 • F: Leefgewoonten
 • H. Samenstelling van het gezin
 • I. Vrijetijdsbesteding en interessen
 • J. Lidmaatschappen
 • L. Consumptiegewoonten
 • M. Woningkenmerken
 • O. Opleiding en vorming
 • P. Beroep en betrekking
 • Q. Rijksregisternummer
 • W. Beeldopnamen

Welke gevoelige persoonsgegevens?

 • G: Psychische gegevens
 • K. Gerechtelijke gegevens
 • N1: Lichamelijke gezondheid
 • N2: Psychische gezondheid
 • N3: Risicosituaties en risicogedragingen
 • N5: Gegevens met betrekking tot de zorg
 • R. Raciale of etnische gegevens
 • S. Gegevens over het seksuele leven
 • T. Politieke opvattingen
 • U. Filosofische of religieuze overtuigingen
 • V: Lidmaatschap van een vakvereniging

Rechtmatigheid

Type

Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Verduidelijking

De bewoner ondertekent een begeleidingsovereenkomst met privacy verklaring. De verwerking maakt ook deel uit van de wettelijke opdrachten van het OCMW zoals voorzien in de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Ontvangers

 • OCMW Gent

Bewaartermijn

Permanent, omwille van de cultuurhistorische waarde. We bewaren persoonsgegevens soms ook permanent in ons archief volgens de archiefwetgeving. Het doel van de verwerking is dan wel veranderd naar ‘archivering in het algemeen belang’ en is niet meer het doel waarvoor we de gegevens eerst gebruikt hebben. Die gearchiveerde gegevens zijn ook lange tijd (120 jaar) ontoegankelijk en onleesbaar. We verwerken ze in die periode op geen enkel andere manier dan strikt nodig voor de bewaring ervan. Het psycho-sociaal onderzoek en dossier maakt deel uit van het sociaal dossier. Zie selectielijst voor OCMW's 10.01.