Verwerkingsregister

Activering van cliënten in functie van werk of een onbezoldigde activiteit op maat

samenvatting

Categorie
Activering
Verwerkende dienst
Dienst Werk en Activering
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

MAACT begeleidt cliënten naar en tijdens tewerkstelling of een onbezoldigde activiteit op maat. De dienst brengt het profiel van de Cliënt in kaart in functie van een passend activeringstraject.

Gegevens

Over wie?

Cliënt in trajectbegeleiding

Welke persoonsgegevens?

 • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
 • B. Contactgegevens
 • D: Persoonlijke kenmerken
 • F: Leefgewoonten
 • H. Samenstelling van het gezin
 • I. Vrijetijdsbesteding en interessen
 • J. Lidmaatschappen
 • O. Opleiding en vorming
 • P. Beroep en betrekking
 • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

 • G: Psychische gegevens
 • K. Gerechtelijke gegevens
 • N1: Lichamelijke gezondheid
 • N2: Psychische gezondheid
 • N3: Risicosituaties en risicogedragingen
 • N5: Gegevens met betrekking tot de zorg
 • U. Filosofische of religieuze overtuigingen
 • V: Lidmaatschap van een vakvereniging

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Wet van 26 mei 2002 betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie.

Ontvangers

 • Departement Sociale Dienstverlening
 • Dienst HR Coördinatie en SodiGent
 • IDEWE
 • Juridische Dienst
 • Justitieassistent van betrokkene
 • Loopbaancentrum VDAB
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Staf Financieel thematisch hulpverlening
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Werkgever van de betrokkene

Bewaartermijn

Permanent. Zie selectielijst voor OCMW's 10.01 en 10.01.06.